ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทาง Internet  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     janook.ac.th
    หน้าแรก
    ภาษาไทย
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    สังคมศึกษาฯ
    สุขศึกษาและพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพฯ
    ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง ชั้น เว็บไซด์
สมบัติของจำนวน ม.1

http://www.skoolbuz.com/library/content/376 www.pra.ac.th/web/department/math/a_moo/leran3.pdf www.hot-ed.co.th/html/sk/04Document_study/unit1.pdf
 

ระบบจำนวนเต็ม ม.1

http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5027060/math_ed.pdf
http://202.143.163.245/cai/ta/209/__2.html
http://www.goonone.com/index.php/2010-05-18-13-09-04
 

เลขยกกำลัง ม.1

http://www.chontech.ac.th/~relat/sara/html/numberup.html http://www.ipst.ac.th/smath/Docs/m4/basic/basic-m4-1/basic-m4-1-chapter4.pdf http://www.kr.ac.th/ebook/pasit/b5.htm
 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ม.1

http://www.math.rwb.ac.th/sopa1/index4.htm http://www.ipst.ac.th/smath/Docs/m1/basic/basic-m1-1/basic-m1-1-chapter4.pdf https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=3183
 

โอกาสของเหตุการณ์ ม.1

http://thatsanee.chs.ac.th/p2_probra.html
http://math.thepbodint.ac.th/topmenu.php?c=listknowledge&q_id=37 http://www.school.net.th/library/snet2/knowledge_math/prob_even.htm

 

อัตราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละ ม.2

http://www.slideshare.net/susuwan25/ss-4797792 http://reg.ksu.ac.th/Teacher/kanlaya/2.11.html
www.tutormaths.com/matha3.doc
www.vcharkarn.com/uploads/205/205726.ppt http://www.sopon.ac.th/sopon/math/anong/a1/Index/Index.htm
 

การวัดความยาวและพื้นที่ ม.2

http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/virtual1/ericksontutor/tutor/
2210/
measurements/historythai.htm
http://learn.pbi.ac.th/html/Math1-1.htm

 

การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด ม.2

http://school.obec.go.th/privatechon1/scoutweb/เอกสารการคาดคะเน.doc  http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/knowledge_math/relation/relate3.htm
 

การนำเสนอข้อมูล ม.2

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/knowledge_math/pre_dat.htm http://it.thanyarat.ac.th/stat/ch2.aspx
http://tonton5-ton.blogspot.com/
 

การแปลงทางเรขาคณิต ม.2

http://www.ipst.ac.th/smath/Docs/m2/basic/basic-m2-1/basic-m2-1-chapter4.pdf http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-5854.html http://www.thaigoodview.com/node/26409
 

ความเท่ากันทุกประการ ม.2

http://www.skoolbuz.com/library/content/2362 https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=78487