ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทาง Internet  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     janook.ac.th
    หน้าแรก
    ภาษาไทย
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    สังคมศึกษาฯ
    สุขศึกษาและพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพฯ
    ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่อง ชั้น เว็บไซด์

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรม

 
ม.1

http://library.uru.ac.th/webdb/images/tuy1.htm

http://blog.eduzones.com/winny/3571

http://poobpab.com/content/literature/vancadee_vanagum.pdf

http://www.enfe.go.th/enfe_2548/thai/thai05/thai51010.html

ตอนที่ 2 คุณค่าพฤกษาชาติ

 

ม.1

http://www.st.ac.th/bhatips/pri45_surang.htm

http://board.dserver.org/p/plearn/00000124.html 

http://board.dserver.org/p/plearn/00000106.html

ตอนที่ 3 ทัศนะจากอินเดีย

 

ม.1

http://onknow.blogspot.com/2010/04/blog-post_5882.html

http://library.utcc.ac.th/opac/nonm_detail.asp?bib_no=000000000024356

 http://onknow.blogspot.com/2010/04/blog-post_3662.html

ตอนที่ 4 ครัวไฟ

 

ม.1

http://www.learners.in.th/blog/keka/355538

http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=1989&stissueid=2522&stcolcatid=2&stauthorid=105

http://ittm.dtam.moph.go.th/Service/WebMuseum/ThaiFoods/page4.html 

ตอนที่ 5 นิราศพระบาท

 

ม.1

http://182.93.150.244/242/tatalad/subject/thai/pu2/www.pixiart.com/archives/
soontornpoo/prabat-01.html

http://board.dserver.org/t/thida/00000225.html

http://www1.mod.go.th/heritage/nation/nirad/index01.htm

http://www.bs.ac.th/2547/sunthornpu/page2.html

ตอนที่ 6 เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว

 

ม.1

http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=100&sid=101

http://writer.dek-d.com/-MeMi-/writer/viewlongc.php?id=375749&chapter=38

http://www.cf.mahidol.ac.th/autopage/file/TueJune2010-10-7-56.pdf

ตอนที่ 7 มอม

 

ม.1

http://www.st.ac.th/bhatips/tip48/student48/dog_mom_student48.html

http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/K3926831/K3926831.html

http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=439.0

ตอนที่ 8 บทภาคโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน บทพากย์เอราวัณ

 

ม.1

http://www.changsunha.com/index.php/recreate/erawan/

http://www.2-teen.com/community/viewthread.php?tid=79407

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3529&mul_source_id=006356

http://arawan17.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

ตอนที่ 9 บทละครนอกเรื่อง ไกรทอง ตอน ไกรทองตามนางวิมาลากลับไปถ้ำ

 

ม.1

http://www.kaweeclub.com/b28/t6089/?action=thankyoupostlist;msg=38848

http://www.kaweeclub.com/b28/t6089/?wap2

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=225369

ตอนที่ 10 ร่ายสุภาษิตพระร่วง

 

ม.1

http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/PRR12.htm

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/literature/10000-6006.html

http://writer.dek-d.com/kittycat7/story/view.php?id=438634

ตอนที่ 11 กลอนดอกสร้อย รำพึงในป่าช้า

 

ม.1

http://www.oknation.net/blog/ThaiTeacher/2009/12/30/entry-3

http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/thai_elegy_m249.html

http://palika.igetweb.com/index.php?mo=3&art=257144

ตอนที่ 12 บทร้อยกรอง

 

ม.1

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2432

http://www.thaigoodview.com/node/81943

http://www.wichachart.8m.com/thaipracha/ReadRoikaew.htm

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 

ม.2

http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/klongpabp_m2_49.html

https://sites.google.com/site/thaigood2/1

http://ajanfa.blogspot.com/2010/07/blog-post_12.html

http://www1.mod.go.th/heritage/nation/misc/learning2.html

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมและสามัคคีเสวก

 

ม.2

https://sites.google.com/site/thaigood2/2/1

http://bbs.cartooninw.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1972

http://botsepa.blogspot.com/

http://210.1.20.34/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2856

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลาจารึกหลักที่ 1

 

ม.2

http://olddreamz.com/inscript/sukhothai1.html

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/trang/rootjarin_ch/sec04p02.html

http://www.oknation.net/blog/ThaiTeacher/2009/06/05/entry-2

http://www.sukhothai.go.th/history/hist_08.htm

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

 

ม.2

http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/ram_nontok_m249.html

https://sites.google.com/site/thaigood2/4/1

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=6e2ac4e520abade8

http://www.paktho.ac.th/student/ram/story_ram_tam.html

http://school.obec.go.th/wimut/teacher/Thai331013/lesson1_2_4.htm

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กาพย์ห่อโลงประพาสธารทองแดง

 

ม.2

http://www.thaigoodview.com/node/98542

http://www.pasasiam.com/home/index.php/literature/li-ayuthaya/
128-2008-09-06-07-18-31

http://www.oknation.net/blog/ThaiTeacher/2009/11/06/entry-1

https://sites.google.com/site/thaigood2/5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โคลงสุภาษาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ม.2

http://www.st.ac.th/bhatips/tip49/klongsupasit_rama5.html

http://www.chanpradit.ac.th/~wanna/learn45.htm

https://sites.google.com/site/thaigood2/6

http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=3395.0

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

 

ม.2

http://www.oknation.net/blog/ThaiTeacher/2009/12/30/entry-3

http://tueanjai.212cafe.com/archive/

https://sites.google.com/site/thaigood2/7

http://www.baanmaha.com/community/thread23317.html

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 นิราศเมืองแกลง

 

ม.2

http://182.93.150.244/242/tatalad/subject/thai/pu2/www.pixiart.com/archives/
soontornpoo/klaeng-01.html

http://www.thai-tour.com/thai-tour/east/rayong/data/soontornphu1.htm

http://board.dserver.org/n/natshen/00000027.html

http://www.bs.ac.th/2547/sunthornpu/page5.html

http://www.toursabuy.com/soontornpoo/klaeng.asp

http://www1.mod.go.th/heritage/nation/nirad/index11.htm